A.B.C. Het gulden boekske (1853)

Het gulden boekske voor lieve kleinen / versierd met houtgravuren. – Leyden : Direktie der Houtgraveerschool, [1853] (Leyden : A.W. Sijthoff). – [VIII], [30] p., [26] bl. pl : zw. ill. ; 17 cm

De illustraties lijken op het oog dezelfde als in: Le livre d’or des petits enfants – Paris : H. Lebrun, ca. 1850; daarin is het eerste deel een alfabet, getekend door H. Catenacci en gestoken door verschillende houtsnijders. (Bron: Schöne alte Kinderbücher / Schindler, p. 13; Gumuchian nr. 161); In deze Nederlandse uitgave zijn de prenten niet gesigneerd.

Tweede titelpagina: Proeven van houtgravuren ingezonden ter beantwoording van de prijsvraag der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van nijverheid, vermeld in haar programma van 1852, no. 23 [etc.].

Omslagtitel: Gulden ABC. – Franse titel: Het gulden boekske.
Bevat: ABC, tabellen van maten, gewichten en eenheden, rekentafels, en tal van voorbeelden van typografieën.

Kinderprent: Info kinderprent
Gulden boekje: (bekijk online)

00071 00073 00077 00079 00087 0009400005 00011 00017 00021 00037