Evangelische gezangen (1822)

004_11Evangelische gezangen, om nevens het boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de

Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaar 1822

280_small