Goey, H. J. A., Het nacopieer-effect bij de belichte chromaatlagen (1946}

Hans de Goeij

hans de goeijHans de Goeij Henricus Johannes Antonius (Hans) de Goeij (Den Haag, 9 november 1908 – Tilburg, 28 november 1994)

was een Nederlandse chemisch technoloog, uitvinder, industrieel topman, veelzijdig wetenschapper en prominent katholiek denker.

1 Levensloop

Hans de Goeij studeerde in 1931 cum laude af als scheikundig ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1946 promoveerde hij eveneens cum laude in Delft op een dissertatie die direct verband hield met het gebied van de diepdruk, waarop hij baanbrekend zijn stempel heeft gezet. In de uitgeverswereld vervulde hij in binnen- en buitenland een vooraanstaande rol.

In zijn studententijd ontwikkelde Hans de Goeij een aantal vooruitstrevende initiatieven. Zo bevorderde hij contacten met de socialistische en protestantse studentenbewegingen en nam hij actief deel aan de vernieuwing van het wijsgerig denken onder studenten, hetgeen resulteerde in de totstandkoming van de reeks “Wijsgerige Grondbegrippen” waarin hij zelf deel no. 5 “Eigendom” schreef.

In 1929 en 1930 was hij voorzitter van het bestuur van de katholieke studentenvereniging K.S.V. Sanctus Virgilius te Delft, in 1930 en 1931 voorzitter van de Unie van Katholieke Studenten verenigingen in Nederland. Zijn loopbaan begon in 1932 als eerste bedrijfsingenieur bij Drukkerij-Uitgeverij NV De Spaarnestad in Haarlem, waar hij de technisch-wetenschappelijke afdeling oprichtte. In 1946 stond De Goeij aan de wieg van de eerste ondernemingsraad van De Spaarnestad, hij was van 1946 tot 11 februari 1956 daarmee ook de eerste voorzitter van de eerste ondernemingsraad in Nederland. Van de regeling voor die ondernemingsraad hebben verschillende paragrafen model gestaan voor de eerste Wet op de ondernemingsraden in Nederland. Hij was lid van het directorium van De Spaarnestad, met een kort intermezzo in de oorlogsjaren directeur van het Instituut voor Grafische Techniek te Amsterdam, dat door zijn toedoen in 1946 werd opgenomen in TNO, en vervolgens directeur van De Spaarnestad. Hans de Goeij was houder van een aantal octrooien betreffende onder andere verschillende nieuwe soorten drukinkt en een unieke fotografische zetmachine, welke baanbrekende vinding in 1947 naar zijn initialen de Hadego is genoemd. Wereldwijd zijn er – tot omstreeks 1985 – honderden exemplaren verkocht. De uitvinding was revolutionair ten opzichte van de destijds voor het drukproces toegepaste metalen loden letters.

In 1965 bracht Hans de Goeij de fusie tot stand met N.V. Cebema (uitgever van onder andere De Geïllustreerde Pers) tot de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven (VNU). In de eerste jaren was hij lid van de Raad van Bestuur van dit nieuwe, toen allergrootste Nederlandse uitgeversconcern. In 1968 leidde hij de overname van de Nederlandse Rotogravure Maatschappij, waarmee de VNU een bijna-monopolie op geïllustreerde bladen in Nederland verkreeg. Met de firma Ringier uit Zwitserland richtte hij in 1956 samen de European Rotogravure Association (ERA) op, een internationale samenwerking van grote diepdrukbedrijven, aanvankelijk in tien Europese landen en vervolgens ook in Amerika, wat later weer resulteerde in een samensmelting van andere soortgelijke

groepen tot een nog grotere ERA. Deze ERA bestaat nog steeds en heeft een leidende positie binnen de internationale branche van roto drukkerijen. De Goeij was naast captain of industry onder andere ook lid van de raa van toezicht van de toenmalige Katholieke Hogeschool te Tilburg (nu Tilburg University),curator van de Katholieke Universiteit te Nijmegen (nu de Radboud Universiteit) en lid van de raad van bestuur van

2 1 LEVENSLOOP

de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs Nuffic. Hij was ook vele jaren penningmeester van de Radboudstichting. Daarnaast was Hans de Goeij lid van het bestuur van de Nederlands Katholiek Werkgeversverbond (deze is later opgegaan in het VNO-NCW). Hij heeft rond de honderdvijftig wetenschappelijke publicaties over wijsgerige onderwerpen op zijn naam staan, met name over de verhouding tussen geloof en wetenschap.

Als erkenning voor zijn verdiensten op wetenschappelijk, maatschappelijk en kerkelijk terrein werd Hans de Goeij meerdere malen onderscheiden, onder andere als Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote, Ridder in de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem en Ridder enbij bevordering Officier in de Orde van Oranje-Nassaualsmede erelid van de ERA, de European Rotogravure Association.