Groot, E. de, Handleiding bij het prijsberekenen van drukwerk (1911)

BoekEJdeGroot1 BoekEJdeGroot2

Egbert Johannes de Groot
Egbert was van 1901 tot 1929 directeur van de stadsdrukkerij Amsterdam. Tot 1917 was deze gevestigd in de Sint-Pietershal, aan de Nes nr 43. Daarna in een nieuw gebouw aan de Voormalige Stadstimmertuin. Zijn neefjes Barend en Karel de Groot zijn daar later ook gaan werken. Barend (19j) in 1921 en Karel in 1946 Hun moeder schrijft hem een brief waarin ze vraagt of hij werk heeft voor haar jongste zoon Karel (vader van Ronald, schrijver van deze pagina). Het antwoord is bewaard gebleven (zie brief). Barend wist nog te vertellen, dat zijn oom het hem erg kwalijk nam dat hij deel nam aan een staking.

1926EJdeGJub25j2 1921SDA4 63_EJdeGrootschrift 64_EJdeGrootschrift21926EJdeGJub25j