Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen. Jan.-Febr. 1904. Een degelijke aflevering.

Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen. Jan.-Febr. 1904. Een degelijke aflevering.De opstellers wenschen den werkkring van hun tijdschrift te verbreeden, en mede te werken tot de beweging voor volksbibliotheken, zooals die in Amerika zulk een ongehoorde uitbreiding genomen heeft. Zij willen ook trachten de boekenliefhebberij, de bibliophilie te beoefenen met het oog op vruchtbare wetenschap, opdat het streven voor het boek niet langer weze ‘de min of meer dilettantische liefhebberij van fijnproevers en rentenierende boekenverzamelaars’. De redactie zal voortaan bestaan uit twee Noord- en twee Zuidnederlanders, de hh. J.W. Enschedé (Overveen), Dr. P.C. Molhuysen (Leiden), V.A. Dela Montagne en Emm. de Bom (Antwerpen). Eene zeer onderhoudende studie van M. Rooses handelt over de wijze hoe de Plantijnsche drukkerij aan haar letters kwam, van 1555, toen zij op zeer bescheiden voet werd ingericht, tot 1589; over de stempelsnijders en gieters die achtereenvolgens voor Plantijn werkten; eindelijk, over de merkwaardigste Plantijnsche alfabets met beeldwerk, die tot ons kwamen. Vele reproducties van Plantijnsche lettertypen, en van beeldletters luisteren dit opstel op. – Van Prosper Verheyden het eerste deel van een studie over het gezangboek van Margaretha van Oostenrijk, met zijn merkwaardige miniaturen, waarvan twee gereproduceerd worden. – Eindelijk wordt door P.C. Molhuysen behandeld de heele geschiedenis van de Leidsche Universiteitsbibliotheek, sedert 1575, toen ze gesticht werd. Een binnenzicht van de Bibliotheek, ten jare 1610, vertoont ons in een soort kapel de boeken zorgvuldig aan de leestafels geketend; leestafels echter, die geen zitten veroorloofden: men moest rechtstaande de werken doorbladeren. – De kroniek, welke mededeelingen brengt over Bibliotheken (Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Gent, Haarlem, Parijs, Rotterdam, Turijn) en de bespreking van nieuwe uitgaven, alsook de Mengelingen bieden veel belangwekkends.

Het Boek 1922 (tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen)
Het Boek 1923
Het Boek 1924
Het Boek 1925
Het Boek 1926
Het Boek 1927
Het Boek 1928
Het Boek 1929
Het boek 1930
Het boek 1931
Het Boek 1931 (vervolg) Het Boek 1932
Het Boek 1932 (vervolg}

Bom, E. de, Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (1904) Bom, E. de, Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (1905) Bom, E. de, Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (1906) Bom, E. de, Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (1907) Bom, E. de, Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (1909) Bom, E. de, Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (1910) Bom, Ede, Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (1911)