Universele Decimale Classificatie

9583296777Het UDC is van alle universele classificatiesystemen verreweg het meest uitgebreid en ook het verst verbreid. Zo biedt het plaats aan honderdduizenden begrippen. Dit systeem maakt het mogelijk een geheel aan objecten in te delen vanuit meerdere gezichtspunten.

De oude bibliotheek van Ma 100 (hier online) is gebaseerd op UDC en op de NUR (Nederlandse Uniforme Rubrieksindeling) zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Uniforme_Rubrieksindeling
Het UDC wordt ook gebruikt om boeken en tijdschriftartikelen te ontsluiten (toegankelijk te maken). De toekenning van UDC-codes was tijdrovend en vereiste een enorm kaartsysteem. Sinds de komst van de computer werkt men in de meeste gevallen met geautoriseerde trefwoorden, en hierdoor is de noodzaak van het uitgewerkte UDC tanende.
http://nl.wikipedia.org/wiki/UDC_(classificatiesysteem)