Wendingen1920 (Maandblad voor bouwen en sieren)

alle2

Het kunstmagazine ‘wendingen’ had haar debuut in 1918 en bleef voortbestaan tot 1932. De uitgave was een initiatief van het Amsterdamse genootschap ‘Architectura et Amicitia’, onder leiding van de gedreven hoofdredacteur, architect en vormgever H.Th. Wijdeveld. De overige redactieleden waren eveneens architecten, allemaal opgeleid in de laat 19e eeuwse school van Cuypers. Daarnaast hadden twee specialisten op het gebied van decoratieve kunsten, J.M.L. Lauweriks en R.N. Roland Holst, lange tijd een invloedrijke rol. Ziehttp://geheugenvanplanzuid.nl/archief/architectuur/wendingen.htm

Alle uitgaven van ‘Wendingen’ zijn gewijd aan een specifiek thema op het gebied van architectuur of daaraan gerelateerde kunst en vormgeving. Zo verschenen nummers over de decoratieve architectuur van De Amsterdamse School, het functionalisme van De Haagse School van Dudok en Wouda, de Van Nelle Fabriek, een zevendelige serie over het erk van Frank LLoyd Wright, nummers over stedenbouw en de aan architectuur gerelateerde beeldhouwkunst van Hildo Krop en Hohn Rädecker. In de tweede jaargang werd ook aandacht besteed aan andere kunstdisciplines, bijvoorbeeld interieurontwerpen (Gispen), gebruiksvoorwerpen (glas en keramiek van Chris Lebeau en Copier), grafische kunst, theater en dans. Bovendien was een speciaal Art Deco nummer gewijd aan de ontwerpen van Eileen Gray. Oorspronkelijk was ‘Wendingen’ opgezet als maandblad. Uiteindelijk zijn er 116 nummers uitgegeven in veertien jaar tijd, gemiddeld acht uitgaven per jaar. De oplage varieerde van 650 tot 1300 nummers (bijvoorbeeld de populaire F. Lloyd Wright-serie in 1925) en de prijs varieerde van f 1,75 voor het eerste nummer tot f 7,- in 1925.

Wendingen1920 (Maandblad voor bouwen en sieren)
5687 Wendingen 1921
5688 Wendingen 1923
5689 Wendingen 1924
5690 Wendingen 1925
5691 Wendingen 1927
5692 Wendingen 1928
5693 Wendingen 1929
5694 Wendingen 1930
5695 Wendingen 1931

wendingen089 wendingen086  wendingen084 wendingen070 wendingen035 wendingen024 wendingen013 wendingen011 wendingen003 wendingen103